НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!  

Спирт за почистване на повърхности!                                                                                         Новият латекс В2!